De bijeenkomst vindt plaats bij bij Corbion Purac, Arkelsedijk 46, 4206 AC te Gorinchem waar Almer Kon ons als gastheer ontvangt.

Bedrijven doen veel om een ernstig bedrijfsongeval te voorkomen. Technisch en organisatorisch kan alles goed geregeld zijn, maar dan nog. In Nederland krijgen jaarlijks meer dan 200.000 werknemers een arbeidsongeval. Gemiddeld 60 keer per jaar valt er een dodelijk slachtoffer, dat zijn één tot twee doden per week!

De gevolgen van een ernstig bedrijfsongeval zijn vreselijk. Voor de getroffenen, familie, collega’s, omstanders, noem maar op. En heeft effect op de crisisorganisatie, opvang van hulpdiensten, het ongevalsonderzoek en brengt verwarring en onduidelijkheid. Daarna spelen angst, de schuldvraag en dreiging van boetes een overheersende rol en gaat er veel negatieve energie zitten in de nasleep en het verwerken.

Tijdens deze bijeenkomst wordt de situatie vanuit twee verschillende perspectieven belicht en laat zien waar u als verantwoordelijke mee wordt geconfronteerd. Het biedt handvatten in een situatie, waarin u naar wij hopen nooit mee wordt geconfronteerd.

Inleider

Mr. Pasqualle Uijtdewillegen en mr. Floris Dudok van Heel van Sjöcrona van Stigt Advocaten geven inzicht in de stappen die vanuit het juridische traject worden gevolgd. Bovengenoemde ernstige ongevallen vallen onder het strafrecht. Voor bedrijven en leidinggevenden is het van belang om kennis te nemen waar de verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen van onderzoeksinstanties. De bijstand die moet worden verleend begint al vanaf het moment dat het incident zich heeft voor gedaan. Veel organisaties zijn te laat met het inschakelen van de juridische bijstand. Mr. Pasqualle Uijtdewillegen en mr. Floris Dudok van Heel delen de belangrijkste punten om voorbereid te zijn in dergelijke situaties.

Karien van der Loo en Patrick van de Sande belichten de slachtofferkant. Dit geeft een geheel andere kijk en benadering van de situatie, hun ervaringen en de rol van het bedrijf. Op deze wijze zult u ervaren dat u als verantwoordelijke in een precaire situatie terecht kunt raken. Hoe om te gaan met nabestaanden van één van uw medewerkers?