Op 25 november a.s. is een bijeenkomst voor de PWG voorbereid, waarbij wij hoopten weer een opvolging te kunnen geven aan de gebruikelijke fysieke bijeenkomsten.

Gelet op de huidige maatregelen en beperkingen heeft het bestuur besloten een pas op de plaats te nemen, en de fysieke bijeenkomst tot nader orde uit te stellen.

In plaats daarvan zal er deze dag vanaf 10:00 uur tot 12:00 uur een webinar worden gehouden met daarin een tweetal zeer actuele onderwerpen, die ons bezig houden:

De voortgang van de Energietransitie in NL. Onze minister president had het over actie-actie-actie! maar hoever zijn wij binnen NL uiteindelijk met de acties. Bas Oldenhof is vanuit KWA Bedrijfsadviseurs nauw betrokken bij alle ontwikkelingen in de verschillende branches en zal ons hierin bijpraten. Daarnaast is het ook interessant te horen welke stappen u hierin al ondernomen hebt.

Los van de verschillende discussies omtrent de Covid- maatregelen laat het zich naar alle waarschijnlijkheid niet lang op zich wachten dat werkgevers wordt gevraagd een 2G- of 3G-beleid te willen voeren. Mogelijk dat er nog andere Covid-gerelateerde thema’s te bespreken zijn, maar het is interessant van elkaar te weten welke keuzes, discussies en hindernissen er te verwachten zijn, of hebben verschillende van u al oplossingen hierin gevonden.

Interessante onderwerpen en discussies- waarin wij hopen dat u hieraan gaat deelnemen, zodat we met elkaar in verbinding blijven en elkaar helpen in de kansen en mogelijkheden die er zijn.

Wij kijken ook dan uit naar uw  deelname bij deze virtuele bijeenkomst.

AGENDA: 25 november 10:00-12:00 uur (vanaf 09:45 uur staat de deur al open om eventueel bij te praten)

10:00-11:00 uurEnergietransitie - Stand van zaken en ontwikkelingen in Nederland
Spreker - Bas Oldenhof KWA Bedrijfsadviseurs
11:00-12:00 uurKennisdelen in relatie tot toekomstige Covid-maatregelen:
Denk hierbij aan 2G- en 3G-beleid