Door de misleidingen van het brein leveren u en uw mensen, vaak onbewust, niet het gewenste resultaat. Ze leiden er onder andere toe dat we fouten maken bij controles en repeterende werkzaamheden, we niet leren van elkaar, feedback maar moeilijk vinden, onze innovatie onder de maat is, we moeite hebben met veranderingen en onze beslissingen vaak suboptimaal zijn. Wij weten waarom het mis gaat, nemen u mee in de wereld van ‘breinfouten’ en leggen op interactieve wijze uit dat iedereen dit overkomt ….. ook u dus!

Inleiders

De inleiding van dit thema wordt verzorgd door Toon Linssen en Ivo Heuts beiden werkzaam bij Averox Consulting. Averox Consulting heeft voor haar klanten de methode Brain Error Reduction ontwikkelt (zie www.averox.nl/ber), die inzicht geeft in de werking van het menselijke brein in relatie tot de efficiency en effectiviteit van mensen in organisaties.

Om de inleiding aan te sluiten bij uw praktische gang van zaken wordt u uitgenodigd een vragenlijst in te vullen (duurt circa 5 minuten).

Het verzoek aan u is om dit vóór 9 mei a.s. in te vullen.

Omdat het een onderwerp is dat breder aansluit bij verantwoordelijken binnen uw organisatie, moedigen wij het aan om desgewenst een collega mee te nemen!