Politieke ontwikkelingen zoals nieuwe presidenten, handelsconflicten en wijzigingen in de Eurolanden krijgen een steeds grotere invloed op bedrijven en ondernemingen. Steeds vaker leiden politieke conflicten tot handelsbarrières, denk hierbij aan de ontwikkelingen tussen VS en China. In de komende weken wordt steeds meer duidelijk wat de keuze is van het Verenigd Koninkrijk omtrent het verlaten van de Europese Unie. De effecten van deze Brexit hebben zeker impact op valuta- en aandelenmarkten. Er zijn ook effecten die pas zichtbaar zijn op de middellange- en lange termijn.

Uiteindelijk hebben deze vrijwel allemaal gevolgen op de Nederlandse bedrijven, en zeker wanneer er zakelijke relaties of verbindingen zijn met het Verenigd Koninkrijk.

Als organisatie is het van belang om tijdig voorbereid te zijn op deze ontwikkelingen, ondanks dat er nog geen zicht is op de inhoud van de vrijhandelsovereenkomst. Denk hierbij aan de douanevergunningen, effecten in de leveringsketen zoals het gebruik van EU-bepalingen en E-commerce, maar ook de financiële aspecten.

Al met al situaties waar het van belang is om, waar mogelijk, maatregelen te nemen om uw risico’s te beheersen en bij voorkeur te beperken.

Deze inleiding werd verzorgd door Evofenedex. Zij lichtten in algemene zin de impact van de politieke ontwikkelingen toe en in het bijzonder de actuele situatie omtrent de Brexit.

Inleider
Loes Klappe-Linsen heeft als diplomaat voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken gewerkt. Daarna heeft zij voor ING een afdeling Handelsbetrekkingen opgezet. Sinds 2014 is zij zelfstandig adviseur en ondersteunt vanuit die hoedanigheid overheden, bedrijven en NGO’s bij hun internationale strategie. Sinds september doet zij dit, onder andere, ook voor Evofenedex, de belangenvereniging van 15.000 Nederlandse handels- en productiebedrijven met een logistieke en/of internationale operatie.

Gelet op haar ervaringen heeft zij een algemeen beeld gegeven omtrent de wereldwijde handelspolitiek en de effecten daarop. Vervolgens ging ze specifiek in op de ontwikkelingen in het Brexit-proces, waaronder de gevolgen voor de Nederlandse ondernemer als het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie treedt. Ook de noodzakelijke voorbereidingen die moeten worden getroffen, kwamen uitgebreid aan bod. Vervolgens werden enkele cases besproken van leden van Evofenedex die voorbereidingen hebben getroffen op de Brexit.

Ronald Kok is procesmanager bij Evofenedex en begeleidt veel trajecten van bedrijven in de aanloop naar de Brexit. Aan de hand van zijn voorbeelden en cases kon een goed beeld worden gevormd op welke wijze organisaties zich kunnen voorbereiden op een eventuele Brexit.

Deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden bij:
Kemira Rotterdam BV
Moezelweg 151
3198 LS te Europoort-Rotterdam
Haven 5610