Het secretariaat van de Productiewerkgroep Procesindustrie

p/a KWA Bedrijfsadviseurs B.V.
Postbus 1526
3800 BM AMERSFOORT

Regentesselaan 2
3818 HJ AMERSFOORT

Telefoon algemeen: 033 – 422 1300
Fax: 033 – 422 1395