Sterke binding en community
Het gevoel van community en binding is bij de Productiewerkgroep erg groot. Dit heeft alles te maken met de opzet van de bijeenkomsten. Vier keer per jaar vindt er een bijeenkomst plaats met een centraal thema. Rond dit thema vinden (theoretische) inleidingen, casepresentaties en discussies plaats. De thema’s worden door de lidbedrijven gekozen. De bijeenkomsten vinden plaats bij de lidbedrijven. Een rondleiding maakt ook altijd deel uit van het programma.

Wie is lid
Leden van de Productiewerkgroep bevinden zich in de procesindustrie. Vooral in chemie, voedingsmiddelen en farmacie, maar ook in andere sectoren. De afgevaardigden van de bedrijven zijn voornamelijk Technisch- of Productiedirecteuren en Plant- en Operations Managers.

Bekijk hier het overzicht van de lid-bedrijven

Focusgebieden
De doelstelling van de Productiewerkgroep is het uitwisselen van kennis, inzichten en ervaringen op het gebied van:
• strategisch en operationeel management
• human resource management
• financieel-economisch management
• informatie-, communicatie- en technologisch management
• kwaliteits-, gezondheids-, milieu- en veiligheidsmanagement

Over ons
Het bestuur wordt gevormd door leden van de Productiewerkgroep zelf. Mocht u vragen hebben over de Productiewerkgroep, neem dan contact op met Henk Bootsma (info@henkbootsma.nl, 06-212 67 433)

Het bestuur